Adviseur water- en scheepvaartmanagement

Rijkswaterstaat Verkeer- en watermanagement
Utrecht, Netherlands
Position Type: 
Full-Time
Organization Type: 
Government
Experience Level: 
Not Specified
Degree Required: 
Advanced Degree (Master's or JD)
Languages Required: 
Dutch

EXPIRED

Please note: this job post has expired! To the best of our knowledge, this job is no longer available and this page remains here for archival purposes only.

3.460 kilometer kanalen en rivieren, 3.544 kilometer zeetoegangsgeulen en zeecorridors, 93 sluiscomplexen en 328 bruggen; het hoofdvaarwegennet van Nederland is imposant. Rijkswaterstaat doet er alles aan om het waterverkeer vlot en veilig te laten verlopen. Als adviseur water- en scheepvaartmanagement draag jij bij aan het verder ontwikkelen, optimaliseren en beheren van de werkprocessen van incidentmanagement rondom water en scheepvaart. 

Je borgt de belangen van de regionale dienstonderdelen en draagt bij aan de beheersing en uitvoering van landelijke contracten tussen Rijkswaterstaat en opdrachtnemers. Dit doe je op het gebied van olie- en ijsbestrijding en bergingen. Meer specifiek zorg je voor de vertaling van de klanteisen en wensen van de regionale dienstonderdelen naar contracteisen. Denk hier bij voorbeeld aan het aantal benodigde olieschermen op strategische locaties of waar en wanneer ijsbrekers ingezet moeten worden. Je bouwt daartoe met de regionale dienstonderdelen een relevant netwerk op waarin je de wensen vanuit dat netwerk verrijkt met jouw specifieke en technische kennis van het vakgebied. Ook houd je je bezig met de uitvoering van inkoopprocessen en contractbeheersing, met operationele en tactische verbeterprojecten en met nieuwe projecten rondom de doorontwikkeling van incidentmanagement. 

Knelpunten, mogelijkheden en risico’s binnen het incidentmanagement signaleer je en pak je adequaat op. Hierbij heb je uiteraard oog voor uiteenlopende belangen. Je oefent invloed uit op het gewenste niveau en betrekt de juiste partijen, zowel intern Rijkswaterstaat als extern zoals veiligheidsregio’s. Dit gaat je makkelijk af gezien de goede formele en informele contacten die je hebt met alle relevante partijen. Meer concreet: jij zorgt er bijvoorbeeld oor dat er een landelijke richtlijn komt voor konvooivaart bij ijsgang. Voor welke schepen wordt konvooivaart ingericht? En dus ook: voor welke schepen niet. 

Als adviseur voorzie je gebruikers, opdrachtnemers en collega’s tijdig van duidelijke en betrouwbare informatie. De werkprocessen tussen de verschillende organisatieonderdelen op het gebied van incidentmanagement - nat zijn volop in ontwikkeling. Jouw instelling is daarom gericht op het vinden van oplossingen en op het aangaan van samenwerkingsrelaties. Ook werk je mee aan het verbeteren en uniformeren van de werkprocessen. Gevraagd en ongevraagd geef je hierover advies aan het management en andere betrokkenen.