Secretaris-generaal

Internationale Scheldecommissie
Antwerp, Belgium
Position Type: 
Full-Time
Experience Level: 
Not Specified
Degree Required: 
Advanced Degree (Master's or JD)
Languages Required: 
Dutch or French

EXPIRED

Please note: this job post has expired! To the best of our knowledge, this job is no longer available and this page remains here for archival purposes only.

Aanwervingsprocedure voor een secretaris-generaal van de Internationale Scheldecommissie

In de Internationale Scheldecommissie (ISC) werken de Schelde-oeverstaten (Frankrijk, België, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Nederland) sinds 1994 samen om hun uitvoering van de Europese richtlijnen water (kaderrichtlijn Water en Overstromingsrichtlijn) binnen het Scheldestroomgebied af te stemmen op basis van een intergouvernementeel verdrag.

Een secretariaat dat is gevestigd in Antwerpen (België) staat de voorzitter en de werkgroepen van de ISC bij. Het secretariaat bereidt alle vergaderingen inhoudelijk en organisatorisch voor en werkt in het belang van alle landen/regio's die verdragspartij zijn bij het internationaal Scheldeverdrag. Het secretariaat is hoeder van het Verdrag en is gehouden tot onpartijdigheid.

De werktalen van de ISC zijn Nederlands en Frans.

Het secretariaat bestaat uit een secretaris-generaal, een uitvoerend secretaris,
2 administratieve medewerkers en een vertaler. De secretaris-generaal staat aan het hoofd van het secretariaat.

Meer informatie over de ISC is te vinden op de website van de commissie op
www.isc-cie.org.

De Internationale Scheldecommissie zoekt, voor zijn secretariaat gevestigd in Antwerpen (België) een

Secretaris-generaal (M/V)

Onder het gezag van de voorzitter zorgt de secretaris-generaal voor het goed functioneren van de commissie en haar werkgroepen bij de uitvoering van de taken, die hen zijn opgedragen. Met dat doel leidt hij/zij het secretariaat en is daar verantwoordelijk voor; daarnaast vertegenwoordigt hij/zij de voorzitter van de commissie bij de opdrachten die deze hem/haar toevertrouwt.

Functieomschrijving
De secretaris-generaal:

 • geeft leiding aan en is verantwoordelijk voor de organisatie van het secretariaat;
 • biedt algemene ondersteuning aan de werkzaamheden van de commissie;
 • ondersteunt de voorzitter in het kader van zijn administratieve, juridische, financiële en organisatorische verantwoordelijkheden;
 • bereidt de begroting van de ISC voor en zorgt voor het beheer van de uitgaven;
 • is verantwoordelijk voor de organisatie van de vergaderingen van de commissie: de plenaire vergaderingen, de vergaderingen van de technische werkgroepen, symposia en andere evenementen in het kader van de activiteiten van de commissie;
 • is verantwoordelijk voor de organisatie van de tolkdiensten en de vertalingen;
 • is verantwoordelijk voor de informatie-uitwisseling en actor op het gebied van communicatie;
 • verzekert een dynamische samenwerking met de Internationale Maascommissie (IMC) en neemt deel aan de reflecties over nieuw te ontwikkelen synergieën en over mogelijke wederkerigheden tussen de ISC en de IMC;
 • biedt ondersteuning aan en/of beheert bijzondere projecten

functie-eisen

We zijn op zoek naar een kandidaat/kandidate die beschikt over:

 • Een universitair diploma op masterniveau;
 • Vakinhoudelijke kennis en vaardigheden op het gebied van waterbeheer en milieu;
 • Ervaring op het gebied van internationale samenwerking strekt tot aanbeveling;
 • Aantoonbare ervaring in human resources en financieel management, d.w.z. leidinggevende ervaring met het aansturen van een team en/of van een kleine organisatie;
 • Goede contactuele en communicatieve kwaliteiten (met politiek gevoel en diplomatieke tact) om zich te kunnen aanpassen aan gesprekspartners van verschillende culturen (voorzitter, delegaties, waarnemers en internationale organisaties);
 • Goede representatieve kwaliteiten (in staat om technische presentaties te geven voor een internationaal publiek en voor politieke bestuurders);
 • Loyaal aan de commissie (hij/zij is de hoeder van het verdrag van Gent), neutraal en discreet in de contacten met delegaties om de vertrouwelijkheid van het ambt te waarborgen;
 • Actieve beheersing van één van de twee werktalen (Frans en Nederlands), passieve beheersing van de andere werktaal; beheersing van de Engelse taal strekt tot aanbeveling

standplaats

Antwerpen

dienstverband

vast

solliciteren

Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van een recent CV, een motivatiebrief en kopieën van diploma's en getuigschriften, kunt u tot 15 december 2018, bij voorkeur elektronisch, richten aan het secretariaat van de ISC:

Secretariaat van de Internationale Scheldecommissie
Ter attentie van de heer Secretaris-generaal
Italiëlei 124
B-2000 Antwerpen
a.lefebure@isc-cie.org